luxonus digital

Ovaj impresum je posljednji put ažuriran 30/03/2024.

Vlasnik ove web stranice je:

Luxonus Digital, vl. Luka Brala OBRT
Brune Bušića 45A, 23242, Posedarje, Hrvatska
Hrvatska
E-pošta: inf@luxonus-digital.hr
Broj telefona: 0915411541

1. Općenito

1.1 Registrirani smo na Obrtni registar pod licencom ili registracijskim brojem:

Nismo voljni niti smo obavezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

2. Sljedeći podaci su obavezni prema njemačkom zakonu.